Έργα

Η Αδιατάρακτη κοπή και η διάτρηση δομικών στοιχείων με Αδαμαντοφόρα Μηχανήματα και Εργαλεία κοπής, εξασφαλίζουν μεγάλα πλεονεκτήματα στην επιτυχή αφαίρεση τμημάτων Δομικών έργων και οικημάτων.

Η εξαφάνιση των παλμικών δονήσεων που επηρεάζουν τη στατικότητα μιας κατασκευής, η ακρίβεια στην κοπή ή την διάτρηση του αφαιρούμενου τμήματος και η εξάλειψη των περιττών δομικών υλικών (μπάζα), κατά την εκτέλεση της εργασίας, είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα.

Η αδιατάρακτη κοπή έχει ευρεία γκάμα εφαρμογών, που εκτείνονται από τις απλές διορθωτικές παρεμβάσεις για την ανακαίνιση κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων κ.ο.κ., μέχρι τις σύνθετες αφαιρέσεις δομικών τμημάτων σε μεγάλα έργα.

"Δείγμα γραφής" των δυνατοτήτων μας, αποτελούν τα έργα που παρατίθενται στη δεξιά πλευρά. Δείτε τα αναλυτικότερα.

Ενδεικτικά Έργα

Copyright © sagonas.gr All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.