Εταιρία | Παρουσίαση

Η επιχείρηση του Ιωάννη Σαγώνα ειδικεύεται στην Αδιατάρακτη Κοπή και την Διάτρηση δομικών στοιχείων από συμπαγή υλικά, όπως είναι το μπετόν, η πέτρα και το μάρμαρο.

Μια ομάδα έμπειρων και άρτια καταρτισμένων τεχνικών, η οποία συνθέτει τα συνεργεία εργασιών, καθώς και η χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού τελευταίας γενιάς, δίνουν τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εκτελεί με συνέπεια και ακρίβεια, είτε μικρά έργα όπως η ανακαίνιση μιας κατοικίας, είτε θεαματικές παρεμβάσεις σε μεγάλα δημόσια έργα.

Η συνεργασία με καταξιωμένους Πολιτικούς Μηχανικούς για την γνωμοδότηση οποιασδήποτε παρέμβασης όταν απαιτείται, ολοκληρώνουν το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών της επιχείρησης.

Η επιχείρηση διαθέτει πιστοποιημένη "Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για την υγεία κα την ασφάλεια των εργαζομένων κατα την αδιατάρακτη κοπή & διάτρηση δομικών υλικών με αδαμαντοφόρα μηχανήματα" (ΜΕΚ)

Copyright © sagonas.gr All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.