Επικοινωνία
E-mail
* Απαραίτητα στοιχεία
Διεύθυνση - Τηλέφωνα

Ιωάννης Κ. Σαγώνας

15o χλμ. Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά

Τ.Κ. 572 00 - Θεσσαλονίκη

Τηλ. 23940 26080 - Fax. 23940 25744

Κινητό Τηλέφωνο: 6936 971 573

Email: info@sagonas.gr

Copyright © sagonas.gr All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.